Bornova İZMİR
+905535906918

Yazılım

Neden Bizi Seçmelisiniz!

Makine Otomasyon

Otomasyon sistemleri insan etkisinin azaltılarak çalıştırılan yapay zeka ve makine kontrolüne işlerin teslim edilmesi ile oluşan sistemlerdir. Aynı zamanda bu sistemlerin birbiri ile iletişiminin sağlanmasıyla beraber de proses otomasyonu gerçekleştirilir.

İş Kazalarının Azalması
İşlerin otomatik ve hatasız bir şekilde işlediği bir üretim şirketi, diğer şirketlere oranlara daha fazla tercih edilir. Bu da rekabet ortamında şirketin, diğerlerinden daha çok öne çıkmasına olanak sağlar.
Kalite Artışı
Otomasyon sistemi kullanarak üretim yapan şirketlerde, insan hatası gibi bir durum söz konusu olmadığı için, hata oranı çok düşük seviyelere iner ve bu sayede üretilen ürünün kalitesi yükselmiş olur.
Zamandan Tasarruf
Otomasyon sistemleri, aralıksız ve hızlı çalıştığı için çok kısa bir sürede yüksek sayıda üretim yapabilir. Bir işçinin 1 haftada yaptığı işi bir makine 1 gün içinde yapabilir. Bu sayede zamandan tasarruf sağlanır
Neden Bizi Seçmelisiniz!

Proses Otomasyon

Proses otomasyonu, karmaşık iş süreçlerini otomatikleştirmek için teknolojiyi kullanır. Tipik olarak üç işlevi vardır; süreçleri otomatikleştirmek, bilgiyi merkezileştirmek ve insanlardan gelen girdi ihtiyacını azaltmak. Şeffaflığı, departmanlar arası iletişimi ve işlem hızını artırırken darboğazları ortadan kaldırmak, hataları ve veri kaybını azaltmak için tasarlanmıştır. Proses otomasyonu, hataları azaltan, teslimat hızını artıran, kaliteyi artıran, maliyetleri en aza indiren ve iş sürecini basitleştiren insan girdilerini ortadan kaldırarak bir sistemi düzene sokar. Tamamen otomatikleştirilmiş bir iş akışı oluşturmak için yazılım araçlarını, insanları ve süreçleri birleştirir.

Maliyetleri Düşürme
İşletmeler görevleri birleştirdiğinde daha az adım gerçekleştirmeleri gerekir, bu da tüm birleşik adımlar için harcadıkları para miktarını azaltabilir.
Artan Üretkenlik
İşletmeler manuel süreçleri otomatikleştirdiğinde, çalışanlarına diğer önemli görevleri yerine getirmeleri için daha fazla zaman tanır. Günlük yapılması gereken işlerin verimliliğini arttırır.
Artan Güvenilirlik
Otomasyon, insan hatasını önlemenin bir yoludur. Bilgisayarlar çoğu zaman insanlardan daha hızlı ve güvenilir çözümler bulabilir.
Performansı Optimize Etme
Otomasyon, bir görevi zaman alıcı olmaktan sıradan ve hatta modası geçmiş hale getirebilir.

SCADA

SCADA terimi, İngilizce “Supervisory Control and Data Acquisition” kelimelerinin ilk harflerinin alınmasından oluşur. Tükçesi Merkezi Denetim ve Veri Toplama Sistemi’dir. SCADA sistemleri, geniş bir bölgede bulunan birimlerin merkez bilgisayar aracılığıyla kontrol edilmesi, izlenmesi, birimlere ait geçmiş verilerin saklanma vazifesini yapan sistemlere verilen genel bir isimdir

En Az Maliyetle Tam Performans
En az maliyetle, kontrol edilen sistemde belirlenen hedefleri tutturabilecek üretim ve denetim sürecinin ve bu süreçte yer alan sistem elemanlarının anlık olarak izlenmesi ve kontrolünün gerçekleştirilmesini sağlayan uygulamalardır
Birden Çok Proses Kontrolu
Operatörler, SCADA sistemlerini sayesinde bir prosesin işleyişini görüntüleyerek kontrol ve kumanda ederler. Endüstriyel proseslerde telekomünikasyon sistemlerinde, ulaşım sektöründe, enerji santrallerinin kontrolünde kullanılmaktadırlar. SCADA sistemleri sayıları yüzbinleri bulan prosesleri kontrol edebilmektedir